Förståelse för spermieantalet och dess betydelse

I den här artikeln förklarar vi allt du behöver veta om spermieantal. Med spermiekoncentration avses antalet spermier per volymenhet sperma, och med totalt antal spermier avses det totala antalet spermier i hela ejakulatet. Generellt gäller att ju lägre antalet spermier är, desto lägre är chansen att bli gravid. Det finns dock andra faktorer som spelar in, t.ex. spermiernas rörlighet och DNA-fragmentering. Enbart antalet spermier är alltså inte tillräckligt för att avgöra situationen.

Om du har färre än 15 miljoner spermier per milliliter eller färre än 39 miljoner spermier per ejakulation kallas detta för lågt spermieantal och är ett folkhälsoproblem. Om du inte har några spermier alls kallas detta azoospermi.

Orsaker till lågt antal spermier

Många faktorer kan bidra till ett lågt antal spermier. Lyckligtvis är många av dem reversibla:

Förbättra spermiernas kvantitet och kvalitet

Om din dåliga spermiehälsa bevisligen beror på livsstilsfaktorer finns det flera saker du kan göra för att förbättra deras tillstånd:

Behandlingsalternativ för lågt antal testiklar

Även om du inte kan förbättra ditt spermieantal genom att ändra din livsstil, är det fortfarande möjligt att bli gravid med ett lågt antal; det kommer bara att vara lite svårare. Män med lågt antal spermier kan ha nytta av assisterad befruktning som ICSI (intracytoplasmatisk spermieinjektion), där embryologer kan hitta och välja ut en stark spermie och föra in den direkt i ägget. Om ditt spermieantal är extremt lågt eller obefintligt kan det vara värt att överväga att använda donatorsperma. Detta koncept kan vara svårt att acceptera till en början, men spermadonation har gjort det möjligt för många män att bli pappor och par att bilda familj.

Sammanfattningsvis är det viktigt att känna till sitt spermieantal för att förstå och lösa fertilitetsproblem. Lyckligtvis finns det ett antal sätt att förbättra spermiernas kvantitet och kvalitet, genom bättre livsstilsvanor eller medicinsk behandling. Slutligen är spermiedonation också ett alternativ för par som vill bilda familj trots en ogynnsam situation.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *