Jag är en ung man som studerar inom området hälsa och sexualitet. Jag är passionerad och engagerad och är känd för mitt engagemang i mina studier och min önskan att göra en betydande insats för samhället.

Jag är särskilt intresserad av frågor om samtycke och prevention inom området sexuell hälsa, ett ämne som jag tycker är oerhört viktigt och som ofta försummas. De som känner mig väl beskriver mig som en empatisk person med en otrolig förmåga att förstå och stödja människor i nöd.

Jag strävar efter att avmystifiera förutfattade meningar om sexualitet och förbättra attityder och uppfattningar kring sexuell hälsa. Jag är en passionerad förespråkare för vikten av sexualundervisning och samtyckesutbildning på universiteten, och inser den stora omställning som studenter går igenom när det gäller deras kärleks- och sexliv under studietiden.

Med ett vaket öga på samhället är jag särskilt oroad över problemen med påtvingat eller oönskat sex bland studenter, ett problem som jag tycker är oacceptabelt. Jag planerar att ägna min karriär åt att förändra denna oroande statistik genom att skapa utbildnings- och interventionsprogram för att förbättra kunskap, attityder och beteende när det gäller sexualitet bland unga människor.

Mitt yttersta mål är att skapa en miljö där varje individ har makten att fatta välgrundade beslut om sin sexuella hälsa, och där respekt och samtycke är normen. På det hela taget är jag en person som står för engagemang, medkänsla och viljan att göra skillnad i världen.