Tunnhet är ett tillstånd som kännetecknas av en kroppsbyggnad som anses normal eller genomsnittlig, definierad av Världshälsoorganisationen som egenskapen hos individer med ett kroppsmasseindex på mellan 18,5 och 25 kilogram per kvadratmeter[2]. Det kan avse olika kategorier av människor eller situationer, men är ofta nära kopplat till sociala normer, hälsa och kost. Det kan avse olika kategorier av människor eller situationer, men är ofta nära kopplat till sociala normer, hälsa och kost. Bland arbetande kvinnor kan smalhet till exempel ses som en nyckelfaktor för att upprätthålla sin personliga och yrkesmässiga image. Det uppfattas ofta som en tillgång och ett kriterium för erkännande, särskilt bland kvinnor från en högre social kategori. Dessa kvinnor ägnar mer uppmärksamhet åt sin kost och fysiska kondition, vilket ofta återspeglas i deras smala figur[3]. Smalhet är också en viktig kategori inom området hälsa och välbefinnande. Bantningsprogram är utformade för att hjälpa individer att uppnå och bibehålla en hälsosam kroppsvikt. Detta kan omfatta rekommendationer om motion, kost och användning av specifika tekniker som att övervaka det glykemiska indexet för livsmedel eller införa fettförbrännande livsmedel i kosten[1]. Att vara smal handlar inte bara om utseende eller social acceptans, utan också om hälsa. En hälsosam kroppsvikt kan bidra till att förebygga en rad allvarliga sjukdomstillstånd, inklusive hjärtsjukdomar, diabetes och vissa typer av cancer. Det är dock viktigt att notera att bantning kan uppnås på olika sätt, och det är viktigt att hitta en balans som främjar både fysisk hälsa och psykiskt välbefinnande.