Yohimbin: Allt du behöver veta om dess egenskaper, fördelar och risker för libido

Yohimbine : Tout savoir sur ses propriétés, bienfaits et risques pour la libido

Yohimbin är ett ämne som härrör från traditionell afrikansk medicin som har hittat sin väg in i konventionell medicin. Även om alla dess egenskaper inte har bevisats fullt ut vetenskapligt, finns det ett antal erkända fördelar och tillhörande risker som inte bör förbises.

Vad är yohimbin?

Yohimbin tillhör gruppen indolalkaloider, som är aktiva ingredienser i växten yohimbe eller yohimbehe. Långt använt av folket i Kamerun, Kongo, Nigeria, Gabon och andra afrikanska länder för att behandla olika sjukdomar, används yohimbin också som ett kosttillskott. Det används också i receptfria produkter som är utformade för att förbättra sexuell prestanda.

En liten historia

 • Innan Viagra och Cialis kom såldes yohimbin i standardiserad form: kapslar eller tabletter som innehöll yohimbinhydroklorid.
 • Vid den tiden var det ett av de enda läkemedel som fanns tillgängliga för män som led av erektil dysfunktion.

Effekterna av yohimbin

Många studier har visat att yohimbin hjälper till att minska kroppsfett hos idrottare. Det stimulerar också produktionen av katekolaminer i kroppen.

Kardiovaskulära effekter av yohimbin

När det gäller hjärthälsa hjälper yohimbin till att behandla arteriell hypertoni och ortostatisk hypotoni. Dess vasodilaterande egenskaper och hämmande effekt på alfa2-adrenerga receptorer är de främsta orsakerna till detta.

Yohimbin och minne

Enligt en studie av 36 vuxna förbättrar yohimbin långtidsminnet.

Effekterna av yohimbin på manlig och kvinnlig libido

Libido hänvisar till sexuell lust eller aptit. Även om det ofta är förknippat med erektil funktion, är det inte begränsat till det.

 • Hos män har studier visat att nytta / riskförhållandet för yohimbinhydroklorid är tillfredsställande för behandling av erektil dysfunktion.
 • Hos kvinnor stimulerar kombinationen yohimbin/arginin vaginala nervimpulser och förbättrar densexuella upphetsningen hos personer efter klimakteriet.

Försiktighetsåtgärder och kontraindikationer

För att säkerställa att intag av yohimbin inte skadar din hälsa är det viktigt att inte ta för mycket. Här är några kontraindikationer:

 • Graviditet eller amning
 • Ångeststörning eller ångest
 • Njur- eller leverproblem
 • Prostatit eller godartad prostatahypertrofi
 • Hjärtsjukdom (fråga läkare eller apotekspersonal om råd)

Biverkningar och interaktioner

I normala doser kan yohimbin bland annat orsaka

 • Agitation, skakningar, sömnlöshet
 • Ångest, irritabilitet
 • Högt blodtryck, hjärtklappning, yrsel
 • Huvudvärk, gastrointestinala problem

Vid för höga doser riskerar du att få andningsproblem, blodtrycksfall, till och med förlamning och dödsfall.

Undvik att kombinera yohimbin med koffein eller efedrin, liksom med följande läkemedel:

 • Tricykliska antidepressiva medel
 • Stimulerande medel för centrala nervsystemet
 • Monoaminoxidashämmare
 • Blodtryckssänkande läkemedel (betablockerare och klonidin)
Partagez la publication :

A Lire Aussi :