Riskerna med elektroniska cigaretter för fertiliteten hos män

Les dangers de la cigarette électronique sur la fertilité masculine

När elektroniska cigaretter först dök upp i mitten av 2000-talet presenterades de som ett säkert alternativ till rökning. Det blir dock allt tydligare att vaping inte är helt riskfritt. Många nya studier visar att e-cigaretter kan skada inte bara vår allmänna hälsa utan också vår fertilitet. Vattenånga gör att du kan andas in nikotin i form av ånga i stället för rök. Så i stället för att förbränna tobak som traditionella cigaretter gör, värmer en vaping-enhet en vattenbaserad vätska som innehåller olika beståndsdelar som nikotin, smakämnen och kemikalier.

Sammansättning av e-cigaretter och hälsorisker

E-cigaretter producerar inte tjära eller kolmonoxid – några av de mest skadliga produkterna i tobaksrök – vilket verkade vara en stor fördel när de först introducerades! Vaping blev snabbt ett populärt alternativ till rökning och många rökare använde det i ett försök att sluta röka. Även om vaping på många sätt kan vara bättre för hälsan än rökning, innehåller det fortfarande en rad skadliga kemikalier som kan orsaka fysiska skador på samma sätt som rökning. Dessa kemikalier är bl.a:

  • Nikotinpartiklar, som i cigaretter;
  • Ultrafina partiklar som kan orsaka lungskador;
  • Diacetyl, en kemikalie som kopplas till många lungsjukdomar;
  • Tungmetaller som bly;
  • Akrolein, en herbicid som kan orsaka lungskador;
  • Glykoler som kopplas till lungsjukdomar;
  • Kadmium, en giftig metall som också finns i traditionella cigaretter;
  • Bensen, ett cancerframkallande ämne som också finns i bilavgaser.

Forskning om vaping och manlig fertilitet

Vi har fortfarande mycket kvar att lära om manlig fertilitet och de faktorer som påverkar den. Nya studier tyder dock på att vaping inte är bra för spermiernas hälsa! En nyligen genomförd djurstudie av turkiska forskare vid Sivas Cumhuriyet University visade att vaping kan kopplas till en minskning av antalet spermier och libido, samt en minskning av testikelstorleken.

En annan studie som genomfördes 2016 på råttor visade att nikotinfrivapingvätska hade en negativ inverkan testosteronnivåerna. 2017 visade en studie från University College London att nikotinhaltiga produkter var mer effektiva än nikotinfria produkter när det gällde att minska antalet spermier. År 2020 visade en dansk studie att män som regelbundet vapade hade lägre spermieantal än sina icke-rökande motsvarigheter.

Skydda din fertilitet: mot att sluta röka helt och hållet

När det gäller att bevara din fertilitet måste du göra allt du kan för att begränsa intaget av giftiga kemikalier i din kropp. Om du är rökare kan det tyckas att vaping är ett bra mellansteg mot att sluta röka, men det enda sättet att se till att du inte skadar dina ”simmare” är att sluta röka helt och hållet i någon form alls.

Att övergå till alternativa lösningar som nikotinersättningsmedel (plåster, tuggummi, sugtabletter) eller icke-medicinska metoder (hypnos, akupunktur) kan vara till nytta i denna process. Det är viktigt att få stöd från vårdpersonal för att öka dina chanser att lyckas och bibehålla ett hälsosamt och tillfredsställande sexliv!

Partagez la publication :

A Lire Aussi :