Faktorer som påverkar naturlig fertilitet

Den naturliga fertiliteten påverkas av ett antal faktorer, varav vissa är genetiska och andra är kopplade till miljö eller livsstil och därför kan modifieras. Efter 35 års ålder är det tillrådligt att söka medicinsk rådgivning om du inte kan bli gravid efter 6 månader. Bland dessa faktorer finns rökning, tidig klimakteriebesvär i släkten och äggstocksoperationer.

Effekterna av åldrandet är mindre uttalade hos män, men det finns en ökad risk för genetiska sjukdomar och eventuellt autism hos barn till män över 50 år. Undervikt eller övervikt kan bidra till ägglossningsstörningar och infertilitet. Ett kroppsmasseindex (BMI) mellan 25 och 29,9 anses vara övervikt, medan ett BMI på 30 eller mer förknippas med fetma.

Fetmans inverkan på fertiliteten

Fetma är kopplat till en ökad risk för missfall och lägre framgångsnivåer för fertilitetsbehandlingar. Graviditetsproblem som förknippas med fetma inkluderar en ökad risk för högt blodtryck, diabetes, medfödda missbildningar och kejsarsnitt. Spermiekvaliteten har också visat sig vara lägre hos överviktiga män.

Effekter av koffein på fertilitet

I vissa studier har överdriven kaffekonsumtion förknippats med en ökad risk för missfall.

Rökning och infertilitet

Data visar konsekvent att infertiliteten är högre, graviditetsfrekvensen lägre och tiden till befruktning längre hos rökare än hos icke-rökare. Rökare behöver högre doser av läkemedel, producerar färre ägg och har fler avbrutna cykler. Rökning har förknippats med minskad spermiekoncentration, motilitetspotential och morfologiska förändringar, även om bevisen för att dessa är kopplade till infertilitet är diskutabla.

Alkoholkonsumtion och fertilitet

Bevisen för sambandet mellan alkoholkonsumtion, konsumtionsmängd och infertilitet är dock inte entydiga. Alkohol har också andra skadliga effekter på hälsan, och därför är rekommendationen mindre än 1-2 drinkar per dag eller mindre än 9 drinkar per vecka för kvinnor. Alkoholkonsumtion hos män verkar vara förknippad med en minskad chans till graviditet när den överstiger 20 drinkar per vecka. Trots dessa uppgifter rekommenderas generellt att alkoholkonsumtionen bör begränsas till mindre än 2 drinkar per vecka för kvinnor och 4 för män.

  • Rökning
  • Alkoholv
  • Koffein
  • Fetma

Vitaminer och fertilitet

En nyligen genomförd studie av Motherisk-programmet vid Hospital for Sick Children har visat att intag av ett prenatalt vitamin avsevärt minskar risken för vissa fosterskador och föreslår att alla kvinnor i fertil ålder bör ta ett multivitaminkomplex som innehåller folsyra. Hos män kan intag av C-vitamin, E-vitamin och selen bidra till att förbättra motiliteten, medan intag av en multivitamin som innehåller zink kan främja spermieproduktionen.

Anamma en balanserad livsstil för att optimera din naturliga fertilitet

En hälsosam livsstil med regelbunden fysisk aktivitet, en balanserad kost, minskad stress och undvikande av rökning och överdriven alkoholkonsumtion bidrar till att skapa optimala förutsättningar för en hälsosam och lycklig graviditet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *