De 10 tabun om sex som du förmodligen inte känner till

Les 10 tabous sur la sexualité que vous ignorez sûrement

Sexualitet är ett ämne som ger upphov till mycket debatt och kontroverser, inte minst på grund av de olika tabun som omger det. Ändå är det viktigt att bryta dessa tabun för att kunna njuta av ett tillfredsställande sexliv fritt från begränsningar. Så här är en lista med 10 tabun om sexualitet som ofta missförstås, men som ändå är mycket närvarande i vårt samhälle.

1. Sexuella relationer är obligatoriska i ett parförhållande

Det ärinte sant att sex är en skyldighet i ett förhållande. Faktum är att varje par har sina egna rytmer och önskningar, och det är fullt möjligt att vara tillfredsställd utan att ha frekvent sex. Det viktigaste är att hitta en balans mellan dina önskningar och respektera din partners val.

2. Oralsex är förnedrande

Detta tabu är särskilt utbrett och ihållande i vissa kulturer. Ändå kan oralsex vara mycket njutbart och fördelaktigt för båda parter när det utövas med respekt och samtycke. Kom ihåg att detinte finns någon hierarki av sexuella praktiker, och att alla är fria att välja de som passar dem bäst.

3. Kvinnor har mindre sexuell lust än män

Denna kliché är tyvärr fortfarande mycket utbredd i vårt samhälle. Det har dock visat sig att den sexuella lusten varierar från individ till individ, oavsett kön. Kvinnor kan därför ha lika mycket sexuell lust och aptit som män, och det är inte ett tabu som de bör gömma sig för.

4. Sex utanför äktenskapet är omoraliskt

Vissa religiösa eller kulturella övertygelser fortsätter att främja denna idé, även om den är föråldrad. Det är viktigt att förstå att alla är fria att välja sina sexuella praktiker och partners, utan att bli dömda på grundval av sitt civilstånd. Respekt och ömsesidigt samtycke är de viktigaste värdena i en sund sexuell relation, oavsett om det är före, under eller efter äktenskapet.

5. Homosexualitet är en avvikelse

Även om attityderna gradvis förändras finns detta tabu fortfarande kvar i vissa delar av världen. Men homosexualitet är en lika naturlig och legitim sexuell läggning som heterosexualitet. Alla är fria att älska vem de vill, utan att bli diskriminerade eller stigmatiserade på grund av sin sexuella läggning.

6. Du måste ha mycket sex för att vara lycklig

Även här kan detta tabu sätta onödig press på par. Hur ofta man har sex varierar från person till person och beror på många faktorer, t.ex. ålder, stressnivå, fysisk eller psykisk hälsa etc. Det finns inget standardiserat sätt att ha sex. Det finns ingen universell standard för sexuell frekvens, och det är viktigt att respektera din partners behov och gränser.

7. Sex är alltid synonymt med njutning

Detta tabu kan få vissa människor att tro att de är onormala om de inte systematiskt upplever njutning under sex. Det är dock helt normalt att vissa upplevelser är mindre tillfredsställande än andra, och detta kan bero på olika faktorer (trötthet, stress, brist på närhet med partnern etc.). Det viktiga är att kommunicera med din partner och tillsammans hitta sätt att förbättra kvaliteten på de sexuella relationerna.

8. Onani är skamligt

Onani anses ofta vara ett tabubelagt ämne, särskilt för kvinnor. Men onani är helt naturligt och kan till och med ha positiva effekter på den mentala och fysiska hälsan. I synnerhet gör onani att du kan lära dig mer om din kropp och dina önskningar, vilket kan bidra till ett mer tillfredsställande sexliv.

9. Äldre människor har ingen sexuell lust

Detta tabu bygger på den felaktiga uppfattningen att sexuell lust försvinner med åldern. I verkligheten utvecklas sexualiteten under hela livet och kan ta sig olika uttryck vid olika tidpunkter. Många äldre människor fortsätter att njuta av ett aktivt och tillfredsställande sexliv, trots de fysiologiska förändringar som kan uppstå med åldern.

10. Sexuella problem är sällsynta och skamliga

Slutligen är det viktigt att komma ihåg att sexuella problem (som erektil dysfunktion, för tidig utlösning eller svårigheter att få orgasm) är vanligare än vi tror och påverkar många människor. Tveka inte att prata om det med en läkare eller specialistterapeut, så att du kan hitta lämpliga lösningar och komma tillbaka till ett tillfredsställande sexliv.

Genom att bryta ner dessa tabun och anta en öppen och respektfull inställning till sexualitet kan vi alla bidra till ett mer tolerant och omtänksamt samhälle gentemot våra sexuella önskningar och beteenden.

Partagez la publication :

A Lire Aussi :