Testosteronersättningsbehandling: påverkan på fertilitet och lösningar för att bevara reproduktiv hälsa

Traitement de remplacement de la testostérone : impact sur la fertilité et solutions pour préserver sa santé reproductive

Testosteronersättningsbehandling (TRT) kan förändra livet för miljontals män som lider av låga testosteronnivåer. Men utgör denna behandling någon risk för din framtida fertilitet? Till skillnad från anabola steroider är TRT godkänt av läkare för användning när män lider av låg testosteronhalt, och den mycket lägre dosen innebär färre biverkningar eftersom läkemedlet är reglerat. I vissa fall kan du få TRT via NHS, men för att undvika långa väntelistor kan du också bli testad och ordinerad av godkända privata specialister som Alphagenix.

Tecken på att du kan ha lågt testosteron

Här är några symptom som kan tyda på lågt testosteron:

  • Minskad libido: Detta är ett av de vanligaste symptomen på lågt testosteron, eftersom detta hormon är ansvarigt för libido.
  • Sömnlöshet: Brist på energi kommer inte att hjälpas av ett annat vanligt symptom på lågt testosteron: sömnlöshet.
  • Fetma: Fitness är ett område som kan påverkas kraftigt av låga testosteronnivåer, vilket kan leda till att vissa män kämpar med ohälsosamma nivåer av kroppsfett.
  • Depression: Låga testosteronnivåer diagnostiseras ofta felaktigt som depression hos män, eftersom symtomen på låg energi och nedstämdhet är mycket lika.
  • Bristande motivation: Kombinationen av depressiva symtom och brist på energi kan leda till brist på motivation, vilket kan ha en betydande inverkan på din livskvalitet.
  • Minskat självförtroende: Allt detta kan undergräva självkänslan och det psykiska välbefinnandet, särskilt eftersom många män med lågt testosteron känner sig generade och lider i tysthet.

Långsiktiga konsekvenser om testosteronnivåerna lämnas obehandlade

Även om de akuta symtomen på lågt testosteron är förödande nog, kan de ha en ännu större långsiktig inverkan om de lämnas obehandlade. Obehandlade testosteronnivåer kan leda till ett antal hälsoproblem, inklusive en ökad risk för osteoporos, hjärtinfarkt och till och med bröstcancer. Det finns också tillstånd som Klinefelters syndrom, där individer föds med en extra X-kromosom, som kan påverka testosteronnivåerna.

Risker förknippade med testosteronersättningsterapi

För män med låga testosteronnivåer kan TRT vara en effektiv och fördelaktig hälsolösning. När vi tillför syntetiskt testosteron till vår kropp kan det sakta ner dess naturliga produktion av testosteron för att balansera situationen. Män som redan har låga testosteronnivåer har ofta problem med spermieproduktionen. Rådgör alltid med en läkare innan du påbörjar TRT.

Hur kan du hålla dina spermier friska under TRT?

1. Övervakning av spermiehälsan: Innan du genomgår TRT är det tillrådligt att testa dina spermier. Även om du inte planerar att skaffa barn inom den närmaste framtiden är det viktigt att känna till antalet spermier och deras motilitet innan du börjar med TRT. Du kan sedan övervaka dina spermiers hälsa varannan månad under TRT, och om du märker några förändringar i deras hälsa, diskutera dem med din sjukvårdspersonal för att justera doser, frysa dina spermier eller överväga andra behandlingsalternativ. 2. Överväg att frysa dina spermier: Om du är orolig för din framtida fertilitet kan ett alternativ vara att frysa dina spermier innan du påbörjar TRT som ett säkerhetsnät om du upplever en minskning av antalet motila spermier över tid. Till skillnad från cancerpatienter är nedfrysning av spermier för män på TRT inte tillgängligt via NHS, men det finns flera privata alternativ för kryopreservation om du vill gå den vägen. Sammanfattningsvis, även om det kan finnas risker för fertiliteten under testosteronersättningsbehandling, kan lämplig övervakning och diskussion med vårdpersonal hjälpa till att minska dessa risker och vidta lämpliga åtgärder för att bevara fertiliteten om det behövs.

Partagez la publication :

A Lire Aussi :