Inverkan av läkemedel och substanser på manlig fertilitet

Impact des médicaments et substances sur la fertilité masculine

I den här artikeln ska vi titta närmare på hur olika läkemedel och substanser kan påverka fertiliteten hos män och personer som tilldelats en manlig könstillhörighet vid födseln. Dessutom tittar vi på vad du kan göra för att mildra deras effekter. För att bevara din fertilitet krävs en diskussion med din läkare om alla läkemedel du tar, särskilt om du planerar att bilda familj.

Receptbelagda läkemedel och manlig fertilitet

Vissa receptbelagda läkemedel kan ha en tillfällig eller permanent inverkan på manlig fertilitet. Dessa läkemedel inkluderar

 • Alfablockerare: används för att behandla urinvägsbesvär i samband med prostataförstoring och kan påverka fertiliteten genom att minska antalet spermier.
 • Antidepressiva läkemedel (SSRI): Förutom att påverka spermiernas rörlighet kan dessa läkemedel även skada deras genetiska material.
 • Kemoterapi: används för att behandla cancer och kan avsevärt minska eller stoppa spermieproduktionen.
 • Opiater: långvarig användning kan störa testosteronproduktionen och minska spermiernas kvantitet och kvalitet.
 • Ketokonazol: tas oralt mot svampinfektioner och kan hämma testosteronproduktionen och minska spermieproduktionen.
 • 5-alfa-reduktashämmare: läkemedel som Propecia® och Avodart®, som används mot håravfall och prostataförstoring, kan ha en tillfällig inverkan på spermieproduktionen och spermievolymen.
 • Andra läkemedel: flera andra receptbelagda läkemedel kan orsaka fertilitetsproblem, varav de flesta är reversibla. Dessa inkluderar antikonvulsiva medel, antiretrovirala medel, antibiotika, blodtryckssänkande medel, cimetidin, kolkicin och sulfasalazin.

Om du tar något av dessa läkemedel och upplever fertilitetsproblem bör du kontakta en urolog för ett spermatest.

Effekter av rekreationsdroger på spermiekvaliteten

Rekreativa substanser som alkohol, anabola steroider, marijuana och tobak kan också påverka mäns reproduktiva hälsa. Alkoholmissbruk och överdriven användning av steroider och marijuana har en negativ inverkan på spermieproduktionen och libido. Effekten av metamfetamin är osäker, men djurstudier har visat att det minskar spermiernas rörlighet.

Det är därför viktigt att undvika dessa ämnen så mycket som möjligt, eller att använda dem måttligt. Om du är beroende av någon av dessa droger är det viktigt att du söker behandling för att bevara din fertilitet och allmänna hälsa.

Återhämtning av fertilitet efter avslutad behandling

I många fall är läkemedlens effekter på manlig fertilitet reversibla när behandlingen avslutas. Det kan dock ta flera månader innan spermieproduktionen återgår till det normala. Det är därför viktigt att rådgöra med en läkare om du funderar på att sluta ta något läkemedel som påverkar din fertilitet.

Tips för att skydda din fertilitet och allmänna hälsa

Här följer några tips för att bevara fertiliteten och främja en god allmän hälsa:

 • Undvik läkemedel som kan skada fertiliteten, eller diskutera dem med din läkare.
 • Begränsa konsumtionen av alkohol, tobak och droger.
 • Ät en balanserad kost rik på antioxidanter för att främja spermiekvaliteten.
 • Motionera regelbundet, men undvik ansträngande motion, som kan öka temperaturen i pungen och försämra spermieproduktionen.
 • Kontrollera din vikt, eftersom fetma kan bidra till fertilitetsproblem.
 • Hantera stress, som också kan ha en inverkan på spermiekvaliteten.
 • Om du upplever symtom på låga testosteronnivåer bör du kontakta en läkare för att diskutera eventuell ersättningsbehandling.

Kort sagt, att vara medveten om de skadliga effekterna av läkemedel och substanser på manlig fertilitet är avgörande för att bevara dina chanser att bilda familj. Tveka inte att tala med din läkare om de behandlingar du genomgår och de livsstilsförändringar du behöver göra för att skydda din fertilitet.

Partagez la publication :

A Lire Aussi :