Åldersfaktorn: när anses faderskapet vara för sent?

I de flesta länder är det inte ovanligt att män blir pappor vid en hög ålder, till skillnad från kvinnor som ofta avskräcks från att bli mammor efter en viss ålder. I England och Wales rekommenderar till exempel National Institute for Health and Care Excellence att NHS inte ska erbjuda IVF till kvinnor över 42 år. I dessa riktlinjer nämns dock inte faderns ålder. Forskning visar dock att från 40 års ålder börjar mäns spermiekvalitet att försämras, vilket gör det svårare att bli gravid.

Problem i samband med faderns ålder

Vilka är riskerna för barn som föds av äldre pappor?

Det har faktiskt visat sig att barn som föds av äldre pappor löper en ökad risk att drabbas av sjukdomar som autism, schizofreni och leukemi. I en studie från 2015 granskades exempelvis 90 studier med 93 839 deltagare och slutsatsen drogs att pappans ålder har en negativ inverkan på spermiekvaliteten, inklusive utseende, rörlighet och DNA-skador.

En annan brittisk studie med 2 112 par visade att män över 45 år löpte nästan fem gånger större risk att det skulle ta mer än ett år att bli gravid än män under 25 år, även om deras kvinnliga partner var ung. Barn som föds av äldre män har också en högre risk för missfall, dödföddhet och för tidig födsel.

Varför blir det allt vanligare att pappor blir gravida sent?

Det finns ett antal faktorer bakom denna trend, bland annat

Lösningar för att hjälpa äldre blivande pappor

Mot denna bakgrund har vissa företag, som ExSeed, introducerat innovativa lösningar för att hjälpa män att bedöma och övervaka sin fertilitet hemma. ExSeed Home Sperm Test, kombinerat med en smartphone-applikation, gör det möjligt för män att bedöma rörligheten, koncentrationen och den övergripande kvaliteten på sina spermier i bekvämligheten av sitt eget hem.

Hur kan äldre pappor förbättra sin fertilitet?

Detär viktigt för män att ta hänsyn till sin ålder när de planerar en graviditet och vidta åtgärder för att bevara sin fertilitet, inklusive att anta en hälsosam livsstil. Här är några tips som kan hjälpa till att förbättra spermakvaliteten:

Kort sagt är det viktigt att ta hänsyn till pappans ålder när man talar om fertilitet och barnets hälsa. Äldre blivande pappor måste vara medvetna om de potentiella risker som är förknippade med deras ålder och vidta åtgärder för att bevara sin fertilitet så långt som möjligt. Dialog med vårdpersonal och användning av innovativa verktyg, som ExSeed spermietest, kan hjälpa dessa män att bättre förbereda sig för ett sent faderskap.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *