6 saker du behöver veta om gäspningar

6 choses essentielles à connaître sur le bâillement

Gäspningar är ett vanligt fenomen som drabbar oss alla, men vet du egentligen vad det betyder och varför det händer? Upptäck 6 saker du behöver veta om gäspningar för att bättre förstå denna naturliga kroppsliga reaktion.

1. Gäspning är en reflex

1. Le bâillement est un réflexe

Gäspning är en ofrivillig reflex där munnen öppnas och åtföljs av en djup inandning som följs av en mer eller mindre högljudd utandning. Även om de exakta orsakerna till gäspningar ännu inte är kända, anses de stimulera vakenhet och uppmärksamhet genom att öka blodflödet till hjärnan och främjasyresättningen av nervcellerna.

De olika faserna av gäspning

Det finns i allmänhet tre faser i gäspningen:

 1. Inspiration: munnen öppnas och diafragman drar ihop sig, vilket gör att en stor mängd luft kommer in i lungorna.
 2. Apné: under några ögonblick blockeras andningen så att koldioxiden i blodet kan övergå till den luft som andas in.
 3. Utandning: den koldioxidrika luften pressas ut ur lungorna och munnen stängs.

2. Gäspningar är inte alltid kopplade till trötthet eller tristess

I motsats till vad många tror är gäspningar inte bara ett tecken på trötthet eller tristess. Det kan också orsakas av andra faktorer, t.ex:

 • Hunger: när magen är tom frigörs hormoner som kan utlösa gäspreflexen.
 • Stress: när vi ställs inför en stressig situation producerar kroppen adrenalin, vilket kan utlösa en gäspning.
 • Empati: att se eller höra någon gäspa kan få oss att göra detsamma, som för att uttrycka vår förståelse och vårt stöd för den personen.

3. Djur gäspar också

Människor är inte de enda som gäspar: många djur, särskilt däggdjur, har samma reflex. Hos vissa arter kan gäspningen ha en social funktion, som hos primater, där den används för att upprätta en hierarki inom gruppen genom att visa underkastelse eller dominans.

En möjlig evolutionär funktion

Det har föreslagits att gäspningar kan ha en evolutionär funktion hos djur, som gör det möjligt för kroppen att förutse och förbereda sig för en förändring av tillstånd eller situation (till exempel att gå från vila till vakenhet).

4. Gäspningar är smittsamma

Det är välkänt att gäspningar är smittsamma: att se eller höra någon gäspa är ofta tillräckligt för att utlösa vår egen reflex. Denna ”smitta” beror delvis på fenomenet empati, som får oss att dela andras känslor och förnimmelser.

Smittsamheten av gäspningar varierar mellan olika individer

Vissa människor är mer känsliga än andra för smittoeffekten av gäspningar. Denna skillnad kan förklaras av genetiska faktorer, men också av uppfostran och livserfarenheter.

5. Gäspningar kan ha positiva effekter på hälsan

Även om gäspningar ofta uppfattas som ett tecken på trötthet eller tristess kan de ha ett antal hälsofördelar, t.ex:

 • Stimulera vakenhet och uppmärksamhet genom att öka blodflödet till hjärnan och främjasyresättningen av nervcellerna.
 • Reglera hjärnans temperatur genom att evakuera varm luft och låta sval luft komma in i lungorna.
 • Underlättar matsmältningen genom att främja peristaltik (tarmarnas sammandragningar) och hjälpa till att evakuera gas från magen.

6. Det finns sjukdomar som förknippas med gäspningar

Hos vissa människor kan gäspningsreflexen vara dysfunktionell, vilket leder till problem som t.ex:

 • Överdriven gäspning: när gäspningen är frekvent och okontrollerbar kan det vara ett tecken på en nervsystemstörning, kronisk trötthet eller hormonell obalans.
 • Smärta vid gäspning: gäspning kan ibland orsaka smärta i käken, nacken eller halsen. Smärtan kan orsakas av inflammation, infektion eller muskulära problem.

Vid ovanliga eller smärtsamma gäspningar är det viktigt att konsultera vårdpersonal för att identifiera orsaken och få lämplig behandling.

Partagez la publication :

A Lire Aussi :