5 otroliga fakta om sperma som du inte kände till

Spermier betraktas ofta som enkla DNA-bärare, men dessa små celler har så mycket mer att erbjuda. I den här artikeln får du veta 5 otroliga saker om dessa små och fascinerande varelser som spelar en viktig roll i mänsklig reproduktion.

1. Det tuffaste racet i världen: spermieracet

Konkurrensenmellan spermier är stenhård, eftersom de måste färdas en lång sträcka för att nå ägget och befrukta det. Faktum är att det förmodligen är den mest komplexa och ansträngande mikroskopiska tävlingen som kan tänkas.

Hinderbanan för spermatozoer

I samband med utlösningen släpps flera miljoner spermier ut i slidan. Det är dock bara ett fåtal som lyckas nå ägget. För att ta sig dit måste de korsa en fientlig miljö, ta sig igenom livmoderhalsslemhinnan, upp i livmodern och slutligen in i äggledaren.

Idrottare på hög nivå

Trots dessa hinder visar spermatozoerna prov på exceptionell uthållighet och styrka. De kan simma med en genomsnittlig hastighet på 2 till 5 millimeter per minut, vilket motsvarar en människa som färdas flera kilometer. Dessutom kan de använda mycket kraftfulla svansrörelser för att driva sig framåt och ta sig förbi hinder i sin väg.

2. Spermiernas livslängd varierar

I motsats till vad du kanske tror är inte alla spermatozoer lika när det gäller livslängd. Deras livslängd beror på ett antal faktorer, inklusive den miljö de lever i.

I den manliga kroppen

I testiklarna kan spermier överleva i flera veckor eller till och med månader. Deras kvalitet och förmåga att befrukta ett ägg minskar dock gradvis med tiden.

Utanför kroppen

När spermierna frigörs under ejakulationen har de bara en kort tid på sig att utföra sitt uppdrag. Utanför slidan dör de snabbt: deras livslängd är i allmänhet mindre än några timmar utomhus eller på huden.

Inne i den kvinnliga kroppen

När spermatozoerna förs in i slidan gynnas de av en miljö som är mer gynnsam för deras överlevnad. De kan leva i upp till fem dagar i det kvinnliga fortplantningsorganet, vilket ger dem en chans att möta ett ägg för befruktning.

3. Spermiekvaliteten kan påverkas av livsstil

Intressant nog kan vissa aspekter av en mans livsstil och miljö påverka spermakvaliteten. Här är några exempel:

  • Kost: en balanserad kost som är rik på viktiga näringsämnen främjar produktionen av friska, livskraftiga spermier.
  • Fysisk träning: regelbunden träning kan förbättra spermiekvaliteten, särskilt genom att öka deras koncentration och rörlighet.
  • Temperatur: testiklarna är känsliga för värme, och långvarig exponering för höga temperaturer (t.ex. när du använder en bärbar dator i knät) kan påverka spermieproduktionen.
  • Stress: det har visat sig att kronisk stress kan minska mängden och kvaliteten på de spermier som produceras.

4. Spermier har ett sofistikerat navigationssystem

För att lyckas nå ägget måste spermatozoerna kunna navigera sig genom det kvinnliga reproduktionssystemet med precision. För att göra detta har de ett komplext navigationssystem som gör det möjligt för dem att upptäcka de kemiska signaler som ägget avger och gradvis röra sig mot det.

Spermiernas kemotaxi

Spermatozoer kan uppfatta koncentrationsgradienterna för vissa molekyler (t.ex. progesteron) som finns i miljön runt omkring dem. På grundval av denna information justerar de sin bana mot ägget.

Kalciumets avgörande roll

Kalcium spelar en central roll i spermatozoernas navigeringsprocess. När de upptäcker en progesterongradient öppnas kalciumkanalerna i deras membran, vilket leder till en plötslig ökning av kalciumkoncentrationen inuti cellen. Denna kaskad av biokemiska reaktioner leder sedan till en förändring i frekvens och amplitud hos spermiernas svansslag, vilket gör det möjligt för dem att ändra riktning och hastighet.

5. Spermatozoer varierar kraftigt i morfologi

Visste du att inte alla spermier ser ut som de man vanligtvis ser på diagram? Faktum är att deras form kan variera avsevärt från en individ till en annan, och till och med från en spermatozo till en annan inom samma spermaprov.

Atypiska former

Vissa spermatozoer har ett större eller mindre huvud än normalt, en svans som rullar runt sig själv eller avvikelser i kärnan. Vissa spermier har till och med två huvuden eller två svansar!

Påverkan på fertiliteten

Dessa morfologiska skillnader kan påverka spermiernas förmåga att befrukta ett ägg. Generellt gäller att ju mer onormal en spermatozo är, desto mindre sannolikt är det att den kan fullgöra sitt uppdrag. Med tanke på det stora antalet spermier som finns i varje ejakulat behöver dock bara en kunna nå och tränga in i ägget för att befruktning ska kunna ske.

Partagez la publication :

A Lire Aussi :