Neurosfinkterstörningar är dysfunktioner som påverkar urinvägarna och den anorektala sfären. Dessa problem kan bero på en mängd olika orsaker, inklusive missbildningar i ryggmärgen, bäckenskador eller sfinkterpatologier. I den här artikeln tittar vi på hur man kan förstå dessa tillstånd och deras huvudsakliga orsaker.

Missbildningar i ryggmärgen och neurosfinxer

Ryggmärgen är en viktig struktur i det centrala nervsystemet och överför information mellan hjärnan och resten av kroppen. Missbildningar i ryggmärgen är medfödda eller förvärvade anomalier som påverkar denna region, vilket ofta leder till neurosfinkterstörningar.

Ryggmärgsbråck

Spina bifida är en medfödd missbildning som kännetecknas av en defekt i stängningen av neuralröret under embryonalutvecklingen. Beroende på hur allvarlig missbildningen är kan ryggmärgsbråck orsaka partiell eller fullständig försämring av sfinkterfunktionen, vilket leder till problem med urin- eller avföringsinkontinens eller till och med akut retention.

Syringomyeli

Syringomyeli är ett progressivt tillstånd som kännetecknas av att det bildas en cysta eller ett hålrum i ryggmärgen. Detta tillstånd kan leda till neurosfinkterstörningar, särskilt vesiko-sfinkterdyssynergi (bristande samordning mellan detrusorkontraktion och sfinkteravslappning).

Skador i bäckenet och sfinkterdysfunktion

Bäckenskador kan också orsaka neurosfinkterstörningar. Det finns många orsaker till dessa skador, inklusive trafikolyckor, fall, kirurgi och inflammatoriska sjukdomar.

Trauma i bäckenet

Bäckenskador kan skada de nerver som ansvarar för urin- och avföringskontroll, vilket kan leda till problem med inkontinens eller retention. I vissa fall kan medicinering eller kirurgi krävas för att förbättra symtomen.

Kirurgiska ingrepp

Bäckenkirurgi, t.ex. radikal prostatektomi eller hysterektomi, kan också orsaka neurosfinkterstörningar. Risken för nervskador under dessa ingrepp är hög, vilket kan leda till postoperativa komplikationer, inklusive sfinkterdysfunktion.

Sfinkterpatologier och deras påverkan på neurosfinx

Slutligen kan vissa sfinktersjukdomar orsaka neurosfinkterstörningar. Dessa inkluderar skador på den inre och yttre sfinktern i anus och detrusordysfunktion.

Sfinkteratrofi

Sfinkteratrofi är en progressiv minskning av sfinktermusklernas storlek och styrka. Det kan bero på naturligt åldrande eller orsakas av vissa neuromuskulära sjukdomar, t.ex. multipel skleros. Personer som lider av sfinkteratrofi har ofta problem med urin- eller analinkontinens.

Dyssynergi mellan vesiko och sfinkter

Vesiko-sfinkterdyssynergi är en störning i samordningen mellan sammandragningen av detrusormuskeln (ansvarig för tömning av urinblåsan) och avslappningen av urinrörets sfinkter. Detta tillstånd kan leda till svårigheter att tömma blåsan helt, vilket resulterar i återkommande urinvägsinfektioner, inkontinens eller urinretention.

Behandling av störningar i neurosfinktern

Behandlingen av neurosfinkterrubbningar varierar beroende på orsak och svårighetsgrad. Den kan omfatta :

Sammanfattningsvis är neurosfinkterstörningar komplexa dysfunktioner som kan kopplas till en mängd olika orsaker, såsom missbildningar i ryggmärgen, bäckenskador och sfinkterpatologier. Diagnos och behandling av dessa störningar kräver multidisciplinär vård, inklusive urologer, gastroenterologer, neurologer och fysioterapeuter.