5 vanliga sexuella olyckor som kan överraska dig

5 accidents sexuels communs qui peuvent vous surprendre

Under årens lopp har sexuella olyckor blivit ett bekymmer för många människor. Även om sex i allmänhet anses vara en trevlig upplevelse mellan samtyckande vuxna, kan det ibland leda till pinsamma eller till och med smärtsamma situationer. I den här artikeln kommer vi att utforska 5 vanliga sexuella olyckor som du bör se upp för.

1. Penisfraktur

En av de vanligaste och mest skrämmande sexuella olyckorna är en bruten penis. Enligt flera medicinska studier kan denna typ av skada uppstå under intensivt samlag eller när penisen träffar ett hårt föremål under samlaget. Symtom på penisfraktur inkluderar intensiv smärta, svullnad och missfärgning av det drabbade området.

Behandling av penisfraktur

I händelse av en penisfraktur är det viktigt att omedelbart kontakta en läkare. Behandlingen kan omfatta antiinflammatoriska läkemedel, is för att minska svullnaden och i vissa fall kirurgi för att reparera den skadade vävnaden. Det är också viktigt att vila och undvika sexuell aktivitet tills läkningen är fullständig.

2. Föremål som fastnat i kroppsöppningar

En annan vanlig typ av sexuell olycka är att främmande föremål fastnar i kroppsöppningar som vagina, anus eller urinrör. Detta kan hända när sexleksaker, kondomer eller andra föremål används på ett felaktigt eller olämpligt sätt under sex.

Hur man förebygger och behandlar detta problem

  • Förebyggande: För att undvika denna typ av situation rekommenderar vi att du använder sexleksaker som är särskilt utformade för varje öppning och att du inte för in föremål som inte är avsedda för detta ändamål.
  • Behandling: Om ett föremål fastnar är det viktigt att inte försöka ta bort det själv, eftersom det kan orsaka ytterligare skada. Kontakta i stället vårdpersonal för hjälp.

3. Sexuellt överförbara infektioner (STI)

STI betraktas också som sexuella olyckor, eftersom de kan uppstå som ett resultat av oskyddat sex eller kontakt med en infekterad person. Några vanliga infektioner är klamydia, gonorré, herpes och humant papillomvirus (HPV).

Förebyggande och behandling av STI

Det bästa sättet att förebygga STI är att ha säkert sex genom att alltid använda kondom. I händelse av infektion måste lämplig medicinsk behandling följas för att undvika komplikationer.

4. Allergiska reaktioner

Vissa människor kan också drabbas av allergiska reaktioner under sex. Detta kan bero på olika faktorer, t.ex. användning av latexkondomer, glidmedel, spermiedödande medel eller intimhygienprodukter. Symtom på en allergisk reaktion inkluderar klåda, rodnad, svullnad och ibland till och med andningssvårigheter.

Hur man hanterar en allergisk reaktion

Om du tror att du kan vara allergisk mot en produkt som används vid sex är det viktigt att identifiera orsaken till allergin och undvika den produkten i framtiden. Rådfråga en läkare om vilka allergivänliga alternativ som finns och om lämplig behandling i händelse av en allergisk reaktion.

5. Vaginala och anala skador

Vaginala eller anala skador kan uppstå vid oskyddat samlag, särskilt vid djup, snabb eller plötslig penetration. Dessa skador kan leda till smärta, blödning och ihållande obehag.

Förebyggande och behandling av skador

  • Förebyggande: Att kommunicera med din partner, använda glidmedel och praktisera säkert sex kan hjälpa till att förebygga denna typ av skada.
  • Behandling: Om du skadas är det viktigt att du uppsöker läkare för att få lämplig behandling och råd om hur du ska ta hand om dina skador.

Genom att ha dessa vanliga sexuella olyckor i åtanke och vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder kan du bidra till att göra din sexuella upplevelse säkrare och mer njutbar. Kom ihåg att öppen kommunikation med din partner och fokus på säkerhet kan göra hela skillnaden.

Partagez la publication :

A Lire Aussi :