Friskrivningsklausul för reklam

Uppdraget med min blogg är att tillhandahålla tillförlitlig hälsoinformation för att hjälpa mig och min familj att leva ett hälsosamt liv. Som ett resultat av detta skapas innehåll relaterat till NeuroEros genom strikta granskningsprocesser av deras redaktörer och den vårdpersonal som arbetar med dem. NeuroEros kan arbeta med företag och verksamheter som vill distribuera sina egna produkter. För detta ändamål har de skapat flera riktlinjer för att garantera neutraliteten i sina bidrag och sin information. Jag bör ha i åtanke att de gör en åtskillnad mellan redaktionellt innehåll.