Seksualiteit is een fundamentele dimensie van het mens-zijn die niet alleen het biologische geslacht omvat (de fysieke en fysiologische kenmerken die mannen van vrouwen onderscheiden), maar ook het geslacht (de rollen en gedragingen die in een bepaalde samenleving als gepast worden beschouwd), de genderidentiteit (het interne gevoel man of vrouw te zijn, of iets dat buiten deze twee categorieën valt) en de seksuele geaardheid (de romantische en/of seksuele aantrekkingskracht tot mannen, vrouwen, beide of geen van beide)[2][3].

Het is belangrijk om te erkennen dat deze verschillende componenten van seksualiteit op een spectrum bestaan en dat individuen overal op dat spectrum kunnen vallen, wat een diversiteit aan identiteiten en ervaringen weerspiegelt. Iemand kan zich bijvoorbeeld identificeren als agender, wat betekent dat hij zich niet identificeert met een traditionele genderidentiteit en zichzelf als niet-gender of neutraal beschouwt. Op dezelfde manier kan iemand zich identificeren als aromantisch, wat betekent dat hij geen romantische aantrekkingskracht voelt voor anderen[3].

Seksualiteit wordt ook beïnvloed door verschillende sociale, culturele en politieke factoren. Zo kunnen genderstereotypen, maatschappelijke verwachtingen, wetten en beleid en culturele attitudes allemaal een rol spelen in hoe individuen hun seksualiteit ervaren en uiten. Het is daarom essentieel om een genuanceerd en inclusief begrip van seksualiteit te hebben dat deze diversiteit aan identiteiten en ervaringen erkent en respecteert.